MTA har fått förtroendet att utföra ombyggnadsarbeten för 3 st nya vindslägenheter på Brogatan i Kv Backsippan 1. Arbetet utförs mellan mars och oktober 2014. Projektet sysselsätter ca 4 st man ur vår personalstyrka och ordervärdet för MTA är ca 4 msek.

Projektbeskrivning:
– Befintligt tak rivs av och väderskyddas.
– Väggar höjs och nytt yttertak läggs.
– Invändig ombyggnad av vindsutrymme till 3 st nya lägenheter.

Kontaktperson från MTA är Loffe Malmberg