MTA och JSB har träffat en överenskommelse om utförande av finplanerings- och trädgårdsarbeten i det pågående projektet Kv Magistern 17, Sofieberg i Halmstad.

Arbetet omfattar:
– Plattläggning
– Asfaltering
– Markutrustning
– Gräs och plantering
– Yttre belysning

Arbetet startar omgående och sysselsätter 3-4 man ur den egna personalstyrkan.

Ordervärdet är ca 2,2 msek.

Kontaktperson på MTA är Mikael Karlsson.