…tillsammans med MTA i den gamla Golfhallen.

MTA har ritat och utvecklat den gamla Golfhallen på Flygstaden till 3000 m2 kontor-, lager- och personalytor för Comfort Audio AB.

Ombyggnadsarbetet av de befintliga lokalerna påbörjas i mitten av november och beräknas vara färdigt till sommaren 2012.

Arbetet sysselsätter 6-8 man ur den egna personalstyrkan och ordervärdet är ca 20 MSEK för MTA.

Kontaktperson hos MTA är Mats Johansson eller Andreas Granberg.