Spontningsarbetet är avslutat och den första gjutningen är avklarad.

Kv Gråmunken pågår hela semesterperioden med fortsatt saneringsschakt, kranfundament och grovbetong.