Vi har fått förtroendet att utföra byggnation av en Harald Nyborg butik i befintliga lokaler vid Stenalyckan i Halmstad.

Arbetena påbörjas omgående och omfattar ändring av planlösning, ytskikt och installationsarbeten.

Ordervärdet för MTA är ca 3 MSEK.

Kontaktperson MTA är Claes Fogelberg, 0733-23 21 54.