MTA vann markanvisningstävlingen kvarteret Badhuset i Trelleborg.

I slutet av 2019 skickade Trelleborgs kommun ut en inbjudan till en markanvisningstävling för en del av kvarteret Badhuset. MTA Bygg och Anläggning är nu utsedd till vinnare och kan med ensamrätt förhandla med kommunen om köp av marken.

I projektet kv Badhuset kommer invändig ombyggnation av gamla polis- och brandstationen att ske till hotellverksamhet med restaurang och mötesplatser för stadens invånare där fasad och dess uttryck kommer att bevaras. Projektet och tomten omfattas också av rivning av några idag befintliga byggnader för att sedan ersättas med bostäder, lokaler och butiker. Storleken på projektet är ca. 13 600 m2 BTA och Trelleborgs kommun tillsammans med MTA hoppas på en byggstart under hösten 2021 och att kv Badhuset kommer att så klart under 2023.

– Återigen kan jag glädjande meddela att MTA får förtroende i Trelleborg och jag kan inte nog understryka hur glada och stolta vi är för att ha vunnit denna tävling! Detta är helt i linje med MTAs satsning i södra Skåne och vi ser mycket ljust och positivt på vår tillväxt med stor trygghet i ett såhär stort och fint projekt, säger Amanda Modig, produktionschef MTA.