Vid årsskiftet tillträder Andreas Granberg rollen som VD för det regionala bygg- och anläggningsföretaget MTA. Skiftet är planerat sedan långt tidigare och kommunicerades internt i bolaget för över ett år sedan.

MTA grundades 2010 av Mats Johansson, Tommy Zryd och Andreas Granberg. Bolaget har haft en enastående tillväxt och är i dag etablerade med kontor i Varberg, Halmstad och Helsingborg och sysselsätter 285 anställda med en årsomsättning på ca 1,2 miljarder kronor. Bolaget har de senaste sex åren blivit utsedda till En av Sveriges Bästa Arbetsplatser.

Nuvarande VD:n Tommy Zryd kommer vid årsskiftet att träda in i rollen som HR-chef och ansvarig för all intern och extern kommunikation.

– Vi är alla tre övertygade om att denna organisationsförändring kommer att stärka vårt fokus på medarbetarfrågorna och leda till ett ännu starkare och bättre MTA. I mångt och mycket är det ursprungligen Tommys tankar, idéer och värderingar som format det bolag vi har idag, och på detta sätt frigör vi tid för honom att fortsätta driva dessa frågor för bolagets bästa, säger Andreas Granberg.

MTA har en fortsatt uttalad tillväxtambition med ett mål om dubblerad omsättning inom 5 år.

– Vi är nu redo för att ta nästa steg. Under min ledning har, vi tre tillsammans, byggt ett lönsamt bolag med struktur, ordning och reda samt en fantastisk företagskultur. Vi har de senaste året stärkt bolaget genom stödjande funktioner inom ekonomi, KMA och HR som gör att vi kan klara en kommande volymökning och tillväxt. För att lyckas krävs det dock att vi etablerar oss på nya marknader, och jag kan inte se någon bättre än Andreas att leda bolaget i detta arbete. Han är en fantastiskt engagerad och drivande ledare med ett stort kontaktnät och marknadsförankring, säger Tommy Zryd.

Förändringen är planerad sedan länge och var faktiskt på tal redan vid bolagets bildande 2010.

– För oss är det en förändring som kommer helt naturligt och utan dramatik. Vi har olika roller och ansvarsområden men precis som tidigare så driver vi bolaget tillsammans, avslutar Mats Johansson.