På Ringhals kärnkraftverk har driften av reaktor 1 och 2 upphört sen en tid tillbaka och allt kärnbränsle avlägsnats från blocken. Nu ska fasen nedmontering och rivning av reaktorerna inledas. Detta medför att nuvarande driftområde ska delas till två separata områden, ett för reaktor 1 och 2 samt ett för reaktor 3 och 4 som fortfarande är i drift.

För att kunna genomföra en så effektiv avveckling som möjligt av reaktor 1 och 2 har MTA fått uppdraget att anpassa området kring reaktor 1 och 2 till ett välfungerande avvecklingsområde. Vi kommer att etablera ett nytt logistikområde på befintlig parkeringsplats, skapa en ny in- och utfart samt flytta områdesskyddet utanför byggnaden för reaktor 2.

Ordervärdet är 5,3 miljoner kr.