Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Wohlins Fryshus

Under 2017 byggde vi en helt ny anläggning med fryslager, kyllager, in- och utlastning samt personalutrymmen åt Wohlins Fryshus Logistik AB. Lagret ligger på fastigheten Slöinge-Perstorp 2:88 i direkt anslutning till SIA Glassfabrik i Slöinge i Falkenberg kommun och det rymmer cirka 14 000 pallplatser.

Kontaktpersoner MTA: Rickard Gotting & Veronica Ehrinton
Kontaktperson Wohlins: Tomas Wohlin