Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Wash & Drive

MTA Bygg och Anläggning och BilMånsson i Halland AB har fortsatt sitt framgångsrika samarbete genom utveckling och byggnation av en tvätthall för personbilar på Flygstaden.

Wash & Drive är Halmstads miljövänligaste personbilstvätt.

Arbetet är klart och anläggningen är i full drift.

Kategori: Verksamhetslokaler  |  Tid: februari 2012 till oktober 2012  |  Beställare: BilMånsson i Halland AB  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 8 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Claes Fogelberg  |  Kontaktperson, kund: Clas Månsson