Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

VA-arbeten och skärmtak, Kristinehed

MTA Bygg och Anläggning utförde ombyggnad av dag- och lakvattensystem samt nytt skärmtak på Kristinehedsverken åt Halmstad Energi och Miljö AB.

Entreprenad 1 omfattade va-ledningar, magasin/våtmark samt diverse mark- och vägarbeten. I åtagande ingick också uppförande av 2 st tryckstegringsstationer. Entreprenad 2 omfattade byggnation av nytt skärmtak inne på området.

Båda entreprenaderna är nu slutbesiktigade och överlämnade till en nöjd kund.

Detta var första gången vi anlitade MTA och vi blev verkligen ytterst positivt överraskade. Smidigt samarbete, ordning och reda på byggplatsen och en verklig kompetent byggproduktionsledare.
Andreas Winkler, projektledare/ombud Halmstad Energi & Miljö

Kategori: Anläggningsprojekt  |  Tid: maj 2012 till april 2013  |  Beställare: Halmstad Energi och Miljö AB  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Generalentreprenad  |  Kontraktssumma: 15 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Rickard Gotting  |  Kontaktperson, kund: Andreas Winkler