Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Slammarp Förslöv

Åt JSB AB utförde vi mark- och grundläggningsarbeten för 32 st lägenheter fördelade på två fyravåningshus med tillhörande förrådsbyggnader. Byggherre i projektet var Båstadhem AB.

Arbetet omfattade avverkning, schakt/terrassering, ledningsarbeten och kompletta grundläggningsarbeten upp till färdig betongplatta. Utvändiga arbeten med asfaltytor, plattläggning och grönytor ingick också i MTA:s åtagande. Tre stycken förrådsbyggnader uppfördes också.

Kategori: Anläggningsprojekt  |  Tid: oktober 2012 till juni 2013  |  Beställare: JSB / Båstadhem  |  Ort: Förslöv  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 4 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Johan Bergendorff  |  Kontaktperson, kund: Anders Andersson