Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Rörbro Smedjeån

MTA har utför utbyte av en dubbel rörbro över Smedjeån på väg 511 vid Skönhult mellan Våxtorp och Hishult i Laholms Kommun.

Arbetet omfattade:
– omledning vatten
– grundläggning
– nya rörbroar
– återställning stenglacis
– återställning väg

Kategori: Anläggningsprojekt  |  Tid: augusti 2014 till oktober 2014  |  Beställare: Trafikverket  |  Ort: Laholm  |  Entreprenadsform: Utförandeentreprenad  |  Kontaktperson, MTA: Tommy Pålsson