Projektbeskrivning

Padelhall

På fastigheten Släggan 3 i området Stenalyckan i Halmstad uppförde vi en padelhall med fyra banor.

Padelhallen byggdes åt Klasén Fastigheter och drivs av Mac Grossman.


Kategori:
Verksamhetslokal
Tid: mars 2020 till augusti 2020
Beställare: Klasén Fastigheter
Ort: Halmstad
Entreprenadsform: Totalentreprenad
Kontraktssumma: 9 MSEK
Kontaktperson, MTA: Claes Fogelberg
Kontaktperson, kund: Johan Klasén