Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Ny utemiljö på Fredriksvallsgatan/Norra vägen

MTA har utför ny takterrass och bakgård åt HFAB.

Entreprenadarbetena avsåg upprustning/ombyggnad av en takterrass mellan husen på Fredriksvallsgatan 4 och Norra Vägen 5 samt bakgård på Fredriksvallsgatan 4.

Kategori: Anläggningsprojekt  |  Tid: vintern 2013/2014  |  Beställare: HFAB  |  Ort: Halmstad  |  Kontraktssumma: ca 1 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Rickard Gotting