Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Lägenheter Albinsro

Vi har byggt 40 nya hyresrättslägenheter på Albinsro.

Albinsbergs Fastighets AB gav MTA förtroendet att i samverkan uppföra 2 st flerbostadshus med sammanlagt ca 40 hyreslägenheter i det nya bostadsområdet Albinsro i Halmstad.

Husen är byggda enligt vår tekniska plattform för yt- och energieffektiva flerbostadshus.

Kategori: Bostäder  |  Tid: augusti 2014 till juni 2015  |  Beställare: Albinberg Fastighets AB  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 40 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Loffe Malmberg