Projektbeskrivning

Kv Sockerbruket

I samverkan med Ängelholms kommun och Ängelsholmshem utvecklar vi kvarteret Nya Saftstationen. Ett nytt bostadsområdet beläget på fastigheten Sockerbruket 11 som för ängelholmarna är mer känd som Scantomten. Detta är vår största enskilda entreprenad sen starten av MTA 2010 och även ett av Ängelholmshems största byggprojekt någonsin.

Vi kommer sammanlagt bygga 272 hyresrätter, 4 lokaler, 1 bokal (bostad man även kan driva verksamhet i) och 2 LSS-boenden med totalt 12 lägenheter. Projektet fördelas på två hus med lägenheter från 2:or till 4:or i storlekar från 46 till 106 m2. Höjden på husen blir från fem och upp till nio våningar. Den totala BOA/LOA uppgår till drygt 18 500 m2. Husen kommer vara av tegel och utformas varierat med olika kulörer och detaljer. Samtliga lägenheter får indragna inglasade balkonger som skapar en privat zon som överskrider gränsen mellan inne och ute, ökar dagsljusinsläpp och ger striktare fasader.

Sockerbruket 11 är belägen i det som kallas Stationsområdet i centrala Ängelholm. Fastigheten avgränsas av Nybrovägen i norr och Industrigatan i väster.

Det första spadtaget togs den 15 november 2018 och under 2021 flyttar de första hyresgästerna in.

Ordervärdet för MTA är ca 450 MSEK.

Bilder, etapp 1

Foto: Andreas Svensson, West Photo