Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Kv Magistern 17, Sofieberg

MTA har utfört mark- och grundläggningsarbeten för 48 st lägenheter fördelade på 3 fyravåningshus.

MTA har även utfört 3 st kompletta förrådsbyggnader samt yttre finplanering och trädgårdsarbeten i projektet.

Arbetet är färdigställt och slutbesiktigat.

Kategori: Anläggningsarbete  |  Tid: september 2012 till september 2013  |  Beställare: JSB/HFAB  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Generalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 10 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Claes Fogelberg  |  Kontaktperson, kund: Anders Andersson/Mats Nilsson