Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Kv Klotet

I avtal med TRELP uppförde vi 40 st nya lägenheter på fastigheten Klotet 25 i Halmstad. Fastigheten är belägen där den gamla Statoilmacken låg vid Blåsbackegatan.

Kategori: Bostäder  |  Tid: augusti 2014 till januari 2016 |  Beställare: Trelp  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 40 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Claes Fogelberg  |  Kontaktperson, kund: Staffan Pålsson