Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Kv Juvelen

Ombyggnad av HFAB:s huvudkontor i Halmstad.

MTA har genomfört entreprenad gällande om- och tillbyggnad av befintlig kontorsfastighet inom Kv Juvelen 2 i Halmstad.

Arbetet omfattade nybyggnation av en anslutande kontorsdel på ca 600 m2 samt ombyggnad av 500 m2 befintliga lokaler.

Den tillbyggda delen dockar mot nuvarande kundcenter varför arbetet krävt stor varsamhet och samordning med pågående verksamhet.

Arbetet är färdigt och slutbesiktigat.

Kategori: Kontor  |  Tid: augusti 2012 till juni 2013  |  Beställare: HFAB  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Generalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 20 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Loffe Malmberg  |  Kontaktperson, kund: Marie Dellhag