Projektbeskrivning

Kv Holland – SöDERs HöJDER

I kvarteret Holland på Söder i centrala Helsingborg bygger vi SöDERs HöJDER åt Jefast.

SöDERs HöJDER kommer bli ett tjugovånings-höghus med 83 st nya bostäder. Byggnationen utförs på den befintliga SöDER-gallerians nordvästra hörn.

Projektet är en del av den tredimensionella fastigheten Holland 25, 26 & 27 som Jefast har utvecklat under de senaste åren. Fastigheterna består av ett helt kvarter där man idag bl a kan finna biograf, gym, kontor, bowling, restaurang, café, apotek, livsmedelsbutik och parkeringshus.

Nu utökar vi det med 83 lägenheter genom en påbyggnad på del av fastigheten Holland 25 som idag består av fem plan. Vi bygger på med våning 6-20 som kommer bli bostäder med 2-4 r o k i storlekar från 47-111 m2. Byggnaden blir en ny fastighet, Holland 27 (tredimensionell fastighetsindelning), med servitut till Holland 25. Som helhet kommer byggnaden mäta 65 meters höjd när den står klar.

Fastigheten Holland 25:s befintliga fem plan har idag uppförd stomme. I dessa kommer vi färdigställa lokalerna till ett basutbud såsom WC & pentry för uthyrning avseende handel och kontorslokaler.

I entreprenaden ingår också markarbeten såsom indragning av bredband, el, fjärrvärme och VA.

Kategori: Bostäder
Tid: augusti 2021 till januari 2023
Beställare: JeFast Citygalleria AB
Ort: Helsingborg
Entreprenadsform: Totalentreprenad
Kontraktssumma: 141 miljoner kr
Kontaktperson, MTA: Joakim Stenberg
Kontaktperson, kund: Cassandra Jertshagen