Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Kv Bilan Söder

MTA har byggt 16 st hyreslägenheter på Söder i Halmstad.

Projektet genomfördes som en totalentreprenad omfattande markarbeten, grundläggning och byggnation av 2 st huskroppar innehållande 16 st hyreslägenheter.

Arbetet är slutbesiktigat och hyresgästerna har flyttat in.

Kategori: Bostäder  |  Tid: januari 2011 till maj 2012  |  Beställare: Hembergs Förvaltning AB  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 19 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Daniel Numell  |  Kontaktperson, kund: Claes-Göran Eriksson