Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Klasén Bil

MTA byggde Årets butik i Halmstad 2011, en ny bilhall för Klasén Bil vid rondellen till Flygstaden.

Bilhall bestående av verkstad, försäljnings- och personalutrymmen.

Byggnadsyta ca 3000 m2
Utvändiga asfaltytor ca 4000 m2

Arbetet är färdigställt och slutbesiktigat.

Smidig kommunikation och personliga relationer. MTA löser de problem som dyker upp och personalen har ställt upp utöver det vanliga när det behövs, t ex gjutning av mitt golv på nyårsdagen.
Johan Klasén, Klasén Bil

Kategori: Verksamhetslokaler  |  Tid: augusti 2010 till maj 2011  |  Beställare: Klasén Bil AB  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 120 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Claes Fogelberg  |  Kontaktperson, kund: Johan Klasén