Projektbeskrivning

Verksamhetslokaler, Kårarp

På Transportvägen 2 i området Kårarp i norra Halmstad byggde vi en ny verksamhetslokal åt Klasén Fastigheter. Det finns planer på att bygga ytterligare fler lokaler på fastigheten. Om det blir så och i så fall när är inte bestämt.

Kategori: Verksamhetslokal
Tid: september 2020 till våren 2021
Beställare: Klasén Fastigheter
Ort: Halmstad
Entreprenadsform: Totalentreprenad
Kontraktssumma: 30 MSEK
Kontaktperson, MTA: Claes Fogelberg
Kontaktperson, kund: Johan Klasén