Projektbeskrivning

Kallager By181

En byggnad med höga krav på lufttäthet

Vi har byggt FortV:s nya kallager By181 på F14 vid Halmstad Garnison.

Byggnaden är en ”lufttät” stålhall på ca 840 m2 med höga krav på stabilitet och golvbelastning. I projektet ingår även grundläggning samt utvändiga asfaltytor för tung trafik på 880 m2.

Arbetet är färdigt och slutbesiktigat.

Kategori: Verksamhetslokaler  |  Tid: oktober 2010 till maj 2011  |  Beställare: FortV  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 4 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Rickard Gotting  |  Kontaktperson, kund: Jan-Erik Bergendahl