Projektbeskrivning

Bilden visar Hyrtabs anläggning i Falkenberg. Varbergs anläggning kommer bli identisk. Foto: Andreas Svensson, West Photo

Hyrtab Varberg

Hyrtab expanderar och öppnar en depå i Varberg. Den nya anläggningen byggs av MTA och uppförs i området Holmagärde.

Kategori: Verksamhetslokal
Tid: augusti 2021 till kvartal 1 2022
Beställare: Hyrtab maskinuthyrning
Ort: Varberg
Entreprenadsform: Totalentreprenad
Kontraktssumma: 10 miljoner kr
Kontaktperson, MTA: Claes Fogelberg
Kontaktperson, kund: Fredrik Landén