Projektbeskrivning

Hot Mix

På fastigheten Getinge Brogård 2:7 i sydvästra delen av tätorten Getingen i Halmstad kommun byggde vi en ny produktionsanläggning och lagerlokal åt Hot Mix. Hot Mix är ett finländskt företag som tillverkar vägmarkeringsmaterial.

Byggnationen omfattade produktionslokal på 1000 m2, lager på 1200 m2, kontor/labb/personalutrymme på 400 m2 samt utvändiga hårdgjorda ytor för logistik och uppställning på 7000 m2.

Fastigheten Getinge Brogård 2:7 ligger på Fabriksleden precis intill E6:an.

Kategori: Verksamhetslokaler
Tid: november 2020 till april 2021
Beställare: Hot Mix Finland Oy
Ort: Getinge
Entreprenadsform: Totalentreprenad
Kontraktssumma: ca 30 MSEK
Kontaktperson, MTA: Andreas Rolf eller Martin Alyhr
Kontaktperson, kund: Peder Moth

Bilder

Foto: Andreas Svensson, West Photo