Projektbeskrivning

Holmagärde

Vi skapade infrastrukturen för ett nytt industriområde i Varberg på ca 49 hektar. Området ligger i anslutning till E6 och Värnamovägen vid Holmagärde gård i nordöstra Varberg.

Entreprenaden omfattade anläggningsarbete av nya gator, gång- och cykelvägar, ledningsnät för fjärrvärme, vatten, avlopp, dagvatten, opto, belysning och elkraft. Entreprenaden innefattade även nybyggnation av dagvattendamm samt planteringsarbeten.

Kategori: Anläggningsarbete
Tid: oktober 2019 till november 2020
Beställare: Varberg kommun
Ort: Varberg
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontraktssumma: 54 milj. kr.
Kontaktpersoner MTA: Per Tillqvist och Rickard Gotting
Kontaktperson beställare: Christer Johansson (Sweco)

Bilder

Foto: Andreas Svensson, West Photo