Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Halmstad Garnison

MTA har uppfört ny transportplatta och taxibana på Halmstad Garnison åt Fortifikationsverket. Arbetet har omfattat stora massförflyttningar, hårdgöring av ytor samt omfattande ledningsarbeten. Våren 2013 slutfördes kompletterande grönytearbeten.

Arbetet är slutbesiktigat och godkänt.

Samarbetet med MTA har varit mycket bra. Platsledningen har agerat ärligt och rakt med hög kompetens och stort engagemang.
Tobias Nygren, projektledare FortV
Som byggledare har det varit ett nöje att samarbeta med Er. Viljan, engagemanget och den respekt ni visat för de speciella krav som ställs på flygfältsytor, har gett oss ett mycket bra slutresultat.
Roger Svantesson, Airfield Group
När jag fick veta att bygget av platta och taxibanor skulle påbörjas bävade jag för vad som skulle kunna hända angående flygsäkerheten. Tidigare erfarenheter med betydligt mindre uppdrag av arbeten inom airside har det oftast förekommit störningar som lett till avvikelserapportering samt andra konsekvenser. Ni på MTA har däremot sköt ert uppdrag med dom krav som finns angående flygsäkerheten på ett mycket berömvärt sätt. Jag kan Orologi replica bara lyfta på hatten för er och på det sätt som Ni genomfört detta. Förstår att Ni i ledningen måste vara nöjda med er personal samt i min värld, en fantastisk arbetsledning.
Håkan Nilsson, flygstationschef

Kategori: Anläggningsarbete  |  Tid: maj 2012 till november 2012  |  Beställare: Fortifikationsverket  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Generalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 19 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Jenny Cortelius  |  Kontaktperson, kund: Tobias Nygren