Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Hallarna

Eurocommercial gav oss uppdraget att göra en fullständig omvandling av tidigare köpcentret Eurostop till dagens Hallarna.

I de inledande etapperna innefattade projektet att utföra markarbeten i området, nya infarter, ny Statoil-enhet, rondeller och parkeringsplatser. I den efterföljande stora etappen utfördes byggnadsarbeten på 19 000 m2 för att möjliggöra en utökning av köpcentret från tidigare 30 aktörer till ca 90 butiker, caféer och restauranger.

Den sista etapp innefattade ytterligare några butiker för den gula entrén, men framförallt var det fokus på hotellet. Hotellet fick ny fasadbeklädnad som knyter an till köpcentrets utseende i svart och koppar. Därtill renoverades hotellets entré, lobby med reception, resturang inkl kök samt hotellrum. Hotellet fick fler rum, från dagens 111 st till 123 st.

För Eurocommercial innebar utvecklingen av köpcentret en investering på ca 600 miljoner kronor.

Kategori: Verksamhetslokaler
Tid: december 2015 till november 2019
Beställare: Eurocommercial Properties (ECP)
Ort: Halmstad
Entreprenadsform: Totalentreprenad
Kontraktssumma: 600 MSEK
Kontaktperson, MTA: Andreas Granberg
Kontaktperson, kund: Martin Bjöörn

Bilder

Foto: Andreas Svensson, West Photo