Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Gullbrandstorp 1:50

I norra delen av Gullbrandstorp har MTA byggt ett nytt bostadsområde. Området är kuperat med inslag av berg och uppdelat i mindre småhustomter som är anpassade till den kuperade terrängen.

I denna entreprenad, som utfördes åt Halmstad Kommun, ingick utbyggnad av VA, gator och övrig infrastruktur inom området.

Gullbrandstorp 1:50 är planerat för ca 50 st tomter som ägs av Markbolaget i Gullbrandstorp AB. MTA utförde även terrassering av tomter inför villabyggnation åt denna kund.

Kategori: Anläggningsprojekt  |  Tid: december 2013 till september 2014 |  Beställare: Halmstad Kommun  |  Ort: Gullbrandstorp   |  Entreprenadsform: Utförandeentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 17 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Rickard Gotting   |  Kontaktperson, kund: Mikael Vallin