Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Göinge bil

Byggnadsytan är ca 2000 m2 innehållande verkstad, bromsprovare, smörjgrop och lager/butiksytor. Utvändigt har utförts asfalterade uppställnings- och angöringsytor.

Arbetet är färdigt och slutbesiktigat och en nöjd kund har flyttat in.

Jag har arbetat, som byggprojektledare i cirka 25 år. 20 år hos det som i dag heter Regionservice i Region Skåne och sedan 2009 hos Ramböll projektledning i Kristianstad.

Jag blev tillfrågad av Göinge Bil, om jag ville ta till vara deras intressen, vid uppförandet av en lastbilsanläggning i Markaryd för ca. 25 miljoner kronor. Jag tackade ja, och började arbeta när projekteringsskedet inleddes. Totalentreprenör var MTA i Halmstad. Entreprenadformen kunde liknas vid en samverkans- partneringentreprenad.

Efter många år i yrket och efter att ha arbetat med många olika entreprenörer, stora som små, måste jag säga, att jag nog inte har varit med om något liknande, som denna entreprenaden. Jag trodde väl aldrig, att jag skulle få uppleva en något så välorganiserad och väl bemannad och välplanerad entreprenad. Arbetet gick, som på räls. Informationen till beställare och UE fungerade perfekt hela tiden. Utöver det jag skrivit ovan, var stämningen alltid god. Jag kan inte erinra mig en enda konfliktsituation under hela tiden. Jag känner mig privilegierad, som har fått uppleva en sådan entreprenad och dessutom, från min beställare bara höra lovord över MTA och deras organisation. Detta såväl praktiskt, som mänskligt. Arbetsplatsen var väldig väl organiserad och skött.

Jag kan bara säga, att den som får möjligheten att samarbeta med MTA, kan känna sig trygg, både vad det gäller det praktiska arbetet, kvalitén och ekonomin.

Carsten Modig, Projektledare

Kategori: Verksamhetslokaler  |  Tid: mars 2012 till våren 2013  |  Beställare: Göinge Bil AB  |  Ort: Markaryd  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 25 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Johan Bergendorff  |  Kontaktperson, kund: Lennart Green