Projektbeskrivning

Väg 850, ny GC-väg

Vi bygger ny gång- och cykelväg längs väg 850.

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter byggs en ny gång- och cykelväg mellan Bua samhälle och Limbacka i Varbergs kommun. Projektet omfattar en sträcka på 3000 m.

Kategori: Anläggningsprojekt
Tid: April 2021 till november 2021
Beställare: Trafikverket
Ort: Bua/Väröbacka
Entreprenadsform: Utförandeentreprenad
Kontraktssumma: 10,2 miljoner kr
Kontaktperson, MTA: Per Tillqvist