Projektbeskrivning

GC-broar Vrangelsro

MTA har utfört byggnation av 2 st GC-broar med tillhörande cykelbana vid Vrangelsros industriområde.

Arbetet omfattade:
– schakt och grundläggning
– betongarbete för 5 st brostöd
– stålbron i en sektion över Västkustbanan
– stålbro i 2 sektioner över väg E6
– byggnation av anslutande cykelbana
– ledningsarbeten för VA och fjärrvärme

Arbetet är färdigställt och broarna är öppnade för gångtrafikanter och cyklister.

Kategori: Anläggningsarbete  |  Tid: maj 2013 till november 2013  |  Beställare: Halmstad kommun  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Utförandeentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 10 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Peter Holmqvist  |  Kontaktperson, kund: Mikael Vallin