Projektbeskrivning

Fjärrkyla Halmstad

MTA har byggt 3 km Fjärrkyla. Projektet bestod av ledningsarbeten från Reningsverket längs Södra Vägen via Centrum och vidare mot lassarettsområdet.

Ledningssträckan var totalt ca 3 000 m. Material i fjärrkylaledningen är av plast PE100, SDR17 med ledningsdimensioner dy 355, dy 315 och dy 250.

Ledningen är driftsatt av HEM.

MTA har genomfört entreprenaden på ett mycket bra sätt. Tider och ekonomi enligt överenskommelse. Bra bemötande mot oss och allmänheten.
Thomas Rasmusson, projektledare HEM

Kategori: Anläggningsprojekt  |  Tid: maj 2011 till maj 2013  |  Beställare: Halmstad Energi och Miljö AB  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 8 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: David Sandqvist  |  Kontaktperson, kund: Thomas Rasmusson