Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

ELON-butik

På uppdrag av Klasén Fastigheter har vi vid Flygstaden i Halmstad byggt en ny butik åt ELON. Butiken stod klar våren 2015 och samma år blev den utsedd till årets ELON-butik i konkurrens med landets övriga 194 butiker.

Kategori: Verksamhetslokaler  |  Tid: Ifrån november 2014 till april 2015  |  Beställare: Klasén Fastigheter  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: 6,5 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Henrik Pihlblad  |  Kontaktperson, kund: Johan Klasén