Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Deromes husfabrik

Vid Väröbacka i Varbergs kommun byggde vi en nya husfabrik åt Derome. Sommaren 2018 stod den klar och i lokalerna finns det idag en industriell produktion av bostäder.

I projektet ingick byggnation av montagehall på 16 000 kvm, byggnation av kontorsbyggnad på 1000 kvm per plan samt markarbete och ett nytt dagvattenmagasin utmed E6:an.

Fabriken ligger precis öster om E6:ans avfart mot Veddige/Väröbacka/Bua.

Kategori: Verksamhetslokal
Tid: maj 2017 till sommaren 2018
Beställare: Derome Plusshus AB
Ort: Väröbacka i Varberg kommun
Entreprenadsform: Totalentreprenad
Kontaktperson, MTA: Veronica Ehrinton
Kontaktperson, kund: Henrik Svahn

Bilder – Deromes husfabrik

Bilder inifrån montagehallen kan inte visas p g a sekretess.
Foto: Andreas Svensson, West Photo