Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Cirkulationsplatser Varberg

Varbergs kommun gav oss uppdraget att anlägga två nya rondeller, en vid korsningen Magasinsgatan / Trädlyckevägen och en i korsningen Träslövsvägen / Österängsvägen vid infarten till Varbergs sjukhus. Kommunen såg behovet av rondeller för att öka trafiksäkerheten i korsningarna och förenkla framkomligheten för cyklister och gående, men också för bilisterna.

Projektet omfattade bl a ombyggnad av befintlig korsning till cirkulationsplats, ny gatubelysning, förbättring av busshållplatser, plantering av träd och växter, breddning och säkerhetshöjande åtgärder av GC-bana och passager.

Rondellerna påbörjades under januari 2019 stod klara i juni samma år.

Magasinsgatan / Trädlyckevägen

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Träslövsvägen / Österängsvägen

Foto: Andreas Svensson, West Photo