Projektbeskrivning

Bullerskärm Laholmsvägen

MTA byggde under hösten 2010 ca 800 m bullerskärm av glas och trä längs Laholmsvägen i Halmstad.

Arbetet innefattade bl a flyttning vattenledning, schakt för grundläggning bullerskärm, slagning fundament typ TerraWing etc.

Kategori: Anläggningsprojekt  |  Tid: juli 2010 till oktober 2010  |  Beställare: Halmstad Kommun  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Generalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 4 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Lars-Erik Tholarp  |  Kontaktperson, kund: Magnus Eriksson