Projektbeskrivning

Brf Halmstadshus nr 5

MTA fick förtroendet att utföra omfattande renovering och energieffektiviserande arbeten vid Riksbyggens BRF Halmstadshus nr 5.

Arbetena omfattade komplett takbyte, byggnation av miljöhus, installation av 360 kvm energieffektiva solceller på tak, installation av individuell elmätning samt ombyggnation av ventilationssystem för ökad energiåtervinning. Utöver detta utfördes dagvattenseparering på fastighetens VA-system.

Samtliga arbeten startade under våren 2016 och var färdigställt under augusti/september samma år.