Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Bostadsområde Albinsro

Albinsro är ett nytt bostadsområde i direkt anslutning till tidigare utbyggt Söndrums kyrkby. Området rymmer cirka 180 lägenheter, fördelat på cirka 55 villatomter, 55 st rad-/kedjehus och cirka 70 lägenheter i flerfamiljshus. Denna entreprenad omfattade arbeten som möjliggör teknisk försörjning för området, gatubyggnad, vatten och avlopp, el, tele och fiber mm. Även en del markmodellering och planteringsarbeten utfördes.

Projektet är slutbesiktigat och överlämnat till kunden Halmstad Kommun.

Kategori: Anläggningsprojekt  |  Tid: januari 2013 till september 2013  |  Beställare: Halmstad Kommun  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Generalentreprenad  |  Kontraktssumma: 17 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Conny Frisell  |  Kontaktperson, kund: Mikael Vallin