Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Bjäre Chips

Bjäre Chips valde att flytta sin verksamhet från Öllöv i Båstad kommun till Ängelholm och i och med det till en ny fabrik som vi fick uppdraget att bygga.

Den nya fabriken innehåller utrymme för dubbla produktionslinjer samt en lagerdel med anslutande personalutrymmen, kontor och försäljningsytor.

Kategori: Verksamhetslokaler
Tid: februari till oktober 2018
Beställare: MTAF nr 14 AB / Bjäre Chips
Ort: Ängelholm
Entreprenadsform: Totalentreprenad
Kontraktssumma: 21 MSEK
Kontaktperson, MTA: Niclas Olsson
Kontaktperson, kund: Tommy Zryd / Rolf Frid

Bilder

Foto: Andreas Svensson, West Photo