Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Biltema Lager 5

På uppdrag av Retail Warehouse i Halmstad AB byggde vi Biltema Lager 5 i kv Oceanen i Halmstads hamn. Lagerbyggnaden mäter 48.000 m2. I projektet ingick även utvändiga logistikytor på ca 20.000 m2.

Kategori: Verksamhetslokal  |  Tid: maj 2015 till december 2016  |  Beställare: Retail Warehouse i Halmstad AB  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: 230 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Rickard Gotting  |  Kontaktperson, kund: Lars Borup