Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Biltema Ängelholm

MTA har på totalentreprenad utfört byggnationen av Biltemas nya butik i Ängelholm.

Arbetet omfattade:
– Mark- och grundläggningsarbete
– Byggnadsarbeten
– Totalinstallation

Projektet är slutbesiktigat och butiken har tagits i bruk med tillströmmande kunder.

MTA:s medarbetare har drivit projektet på ett kompetent sätt och med stort engagemang.
Daniel Wellbro, projektledare Buffin Real Estate

Kategori: Verksamhetslokaler  |  Tid: augusti 2013 till våren 2014  |  Beställare: Buffin Real Estate  |  Ort: Ängelholm  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontaktperson, MTA: Johan Bergendorff eller Rebecca Johansson  |  Kontaktperson, kund: Daniel Wellbro