Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

BilMånsson

MTA har byggt ännu en bilhall i Flygstaden.

Byggnaden är ca 3500 m2 och är uppförd med en stålstomme och stora delar glasfasad. Byggnaden innehåller försäljningslokaler, kontor och verkstadsutrymmen.

Utvändiga hårdgjorda ytor på ca 10.000 m2 av asfalt och betongplattor har utförts.

Arbetet är färdigställt och slutbesiktigat den 27/4 2012.

Samarbetet med MTA har varit mycket lyckosamt och mynnat ut i att de fått fortsatt förtroende att utföra vår nya personbilstvätt på grannfastigheten. Daglig kontakt och ständig dialog på arbetsplatsen mellan mig och MTA:s platschef har varit den största framgångsfaktorn vid bygget av vår nya bilhall i Halmstad.
Clas Månsson, VD BilMånsson i Halland AB

Kategori: Verksamhetslokaler  |  Tid: maj 2011 till april 2012  |  Beställare: BilMånsson i Halland AB  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: ca 25 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Clas Fogelberg  |  Kontaktperson, kund: Claes Månsson