Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Avfallsanläggning

Vi fick i uppdrag av FAVRAB (Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB) att uppföra en ny förbehandlingsanläggning på ca 1100 m2 i Gödastorp utanför Falkenberg.

Anläggningen hanterar och bearbetar avfall från Falkenbergs och Varbergs kommuner och förbereder en del av avfallet för användning i Falkenbergs biogasanläggning som ligger i området.

Entreprenadsform: Totalentreprenad
Kontraktssumma: ca 30 milj kr
Tid: oktober 2019 till augusti 2020

Bilder

Foto: Andreas Svensson, West Photo