Projektbeskrivning

Foto: Andreas Svensson, West Photo

Amadeuskliniken

MTA har byggt en ny vårdcentral i Fyllinge.

Byggnaden är uppförd i 2 plan och innehåller i bottenplan BVC, läkarmottagning och andra vård- och hälsorelaterade utrymmen för Amadeuskliniken

Plan 2 är utförd oinredd för möjlighet till expansion och eventuellt nya vårdrelaterade hyresgäster.

Arbetet är avslutat och verksamheten har startat i lokalerna

Kategori: Verksamhetslokaler  |  Tid: oktober 2012 till september 2013  |  Beställare: Amadeuskliniken  |  Ort: Halmstad  |  Entreprenadsform: Totalentreprenad  |  Kontraktssumma: 3,5 MSEK  |  Kontaktperson, MTA: Claes Fogelberg  |  Kontaktperson, kund: