MTA fortsätter som leverantör åt Klasén Fastigheter.

I dessa tider där intresset för padel rusar är vi glada över att få vara en del av att det snart kommer erbjudas fler banor i Halmstad. På fastigheten Släggan 3 i området Stenalyckan kommer vi uppföra en padelhall som kommer rymma fyra banor när den står klar.

Padelhallen kommer drivas av Mac Grossman och arbetet är redan i full gång. Vi räknar med att den kommer kunna invigas i augusti i år.

Ombud: Claes Fogelberg
Platschef: Henrik Pihlblad
Entreprenadingenjör: Mikael Broman

Kontaktperson kund: Johan Klasén

Från vänster: Johan Klasén från Klasén fastigheter och Claes Fogelberg från MTA.