Vi är glada att meddela att det återigen är dags för samarbete mellan MTA och Varbergs kommun. Denna gång skall vi bygga två nya rondeller, en vid korsningen Magasinsgatan / Trädlyckevägen och en i korsningen Träslövsvägen / Österängsvägen vid infarten till Varbergs sjukhus. De byggs för att öka trafiksäkerheten i korsningarna och förenkla framkomligheten för cyklister och gående, men också för bilisterna. Båda rondellerna skall stå klara innan årets byggsemester.

Kontaktpersoner MTA: Per Tillqvist och Rickard Gotting
Kontaktpersoner kund: Martin Johansson