Södra har inom sitt område Building Systems gett MTA i uppdrag att uppföra nya logistikytor vid deras anläggning i Väröbacka i Varbergs kommun. Arbetena omfattar marköverbyggnad, asfaltering, VA och belysning av ca 40 000 m2 samt byggnation av 600 meter ny väg och GC bana.

Arbetet kommer påbörjas omgående och ska stå klart i oktober senare i år.